Malaria

Ease Travelclinic & Health Support Logo

 

MALARIA

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door malariaparasieten. De malariaparasieten worden door muggen overgedragen. De parasieten dringen via een muggenbeet het lichaam binnen en vermenigvuldigen zich eerst in de lever en daarna in de rode bloedcellen. Muggen die malaria overbrengen zijn actief tussen zonsondergang en zonsopgang. De ziekte wordt niet direct van mens op mens overgedragen.

Waar komt malaria voor?
De ziekte komt voor in (sub)tropische gebieden van Zuid- en Midden-Amerika, Afrika en Azië. Zie www.lcr.nl > advies per land. Reizigers naar sub-Sahara Afrika en bepaalde gebieden in Azië en Zuid-Amerika, lopen het hoogste risico, maar alle reizigers naar gebieden waar malaria voorkomt hebben kans om malaria te krijgen.

Wat zijn de verschijnselen van malaria?
De vroege verschijnselen van malaria zijn koorts (> 38,5ºC), vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. De koorts is niet altijd hoog en gaat niet altijd gepaard met rillen. De verschijnselen van malaria kunnen erg op griep lijken. Daarnaast kunnen diarree, braken en hoesten met kortademigheid voorkomen.

Welke vormen van malaria zijn er?
Er zijn vijf verschillende vormen van malaria die bij mensen kunnen voorkomen. De gevaarlijkste is malaria tropica en wordt veroorzaakt door de Plasmodium falciparum parasiet. In het ergste geval kunnen reizigers als gevolg van complicaties binnen enkele dagen overlijden. De andere vormen van malaria (Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae) zijn in het algemeen goedaardiger: de verschijnselen zijn hetzelfde, maar er treden zelden ernstige complicaties op. De laatst ontdekte vorm is de Plasmodium knowlesi. Malaria tropica kan optreden vanaf een week tot ongeveer vier weken na besmetting. Het is gevaarlijk, maar goed te behandelen. De ziekte moet dan wel op tijd worden herkend. Vermeld bij bezoek aan uw (huis)arts daarom dat u recent in de tropen bent geweest.

Wie loopt extra risico?
Zwangeren en hun ongeboren kind, kinderen, personen zonder milt of een niet goed werkende milt, patiënten met een gestoorde afweer, ouderen en reizigers die op familiebezoek gaan horen bij de groepen met een verhoogd risico op malaria en op complicaties. Haal altijd deskundig advies in. Het advies kan per persoon verschillen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met medicijngebruik of uw gezondheidstoestand.

Hoe kunt u malaria voorkomen?
Malaria kunt u voorkomen door u te beschermen tegen muggenbeten en zo nodig door het slikken van antimalariamiddelen. Er worden drie soorten malariagebieden onderscheiden: laag-, middelmatig- en hoog-risicogebieden:

  • Bij laag-risicogebieden wordt geadviseerd goede antimuggenmaatregelen te nemen, bij verschijnselen van malaria naar de dokter te gaan en de mogelijkheid van malaria te bespreken;
  • Bij middelmatig-risicogebieden kan naast antimuggenmaatregelen geadviseerd worden een noodbehandeling mee te nemen op reis. U kunt zichzelf dan behandelen in geval van (verdenking op) malaria, bij voorkeur nadat de diagnose door een arts is gesteld;
  • Bij hoog-risicogebieden wordt naast antimuggenmaatregelen altijd gebruik van antimalariamiddelen (chemoprofylaxe) geadviseerd.

Haal altijd deskundig advies in. Het advies kan per persoon verschillen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met medicijngebruik of uw gezondheidstoestand.

Hoe bescherm ik mij tegen muggenbeten?
Bij alle gebieden waar malaria voorkomt wordt geadviseerd goede antimuggenmaatregelen te nemen. U kunt zich tegen muggenbeten beschermen door de volgende maatregelen te nemen:

  • Bescherm uzelf altijd met goed bedekkende kleding: lange mouwen, broek, schoenen en sokken;
  • Gebruik op onbedekte lichaamsdelen een insectenwerend middel dat DEET bevat. Zie voor meer informatie over doseringen de folder ‘DEET op reis’;
  • Zorg dat de kamers vrij van muggen zijn of slaap onder een intact en goed sluitend muskietennet;
  • Een afgesloten kamer met airconditioning helpt ook als bescherming tegen muggen.

Wanneer moet ik antimalariamiddelen (chemoprofylaxe) gebruiken?
Bij verblijf in hoog-risicogebieden wordt naast antimuggenmaatregelen altijd gebruik van antimalariamiddelen (chemoprofylaxe) geadviseerd. Antimalariamiddelen zijn vooral gericht op het voorkómen van ernstig verlopende malaria tropica, veroorzaakt door de parasiet P. falciparum. Haal altijd deskundig advies in. Het advies kan per persoon verschillen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met medicijngebruik of uw gezondheidstoestand.

Kan ik toch malaria krijgen ondanks de genomen preventieve maatregelen?
Wanneer u in gebieden met malariaparasieten reist, moet u erop bedacht zijn dat u malaria kunt krijgen. Antimalariamiddelen beschermen nooit 100% maar een infectie verloopt wel minder ernstig. Ook als u antimalariamiddelen gebruikt moet u dus oppassen voor malaria. Omdat malaria tropica zeer ernstig kan verlopen, moet u het zekere voor het onzekere nemen. Koorts of ’griep’, moet beschouwd worden als malaria tot het tegendeel (door een bloedonderzoek) bewezen is. Ook als u denkt alleen maar griep te hebben, kan het een ernstige malaria-aanval zijn.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik malaria heb?
Tijdens verblijf in de tropen:
Als u vermoedt dat u malaria heeft, moet u zo snel mogelijk uw bloed op malariaparasieten laten onderzoeken door de dichtstbijzijnde arts of een ziekenhuis, zodat direct met de juiste behandeling gestart kan worden.

Na terugkeer in Nederland:

  • Ook na terugkeer in Nederland kunt u gedurende de eerste twee maanden 'griepachtige' verschijnselen krijgen, al dan niet met koorts. Deze klachten kunnen op een beginnende malaria tropica duiden. Raadpleeg in een dergelijk geval uw huisarts en vermeld daarbij dat u onlangs in een malariagebied bent geweest.
  • Derdedaagse koorts (veroorzaakt door de parasieten P. vivax of P. ovale), de belangrijkste andere vorm van malaria, kan maanden tot ongeveer vier jaar na terugkomst uit de tropen of beëindiging van de antimalariamiddelen, nog aanvallen veroorzaken. Deze gaan gepaard met koortsaanvallen en hevige koude rillingen die heel kenmerkend om de dag terugkomen. Men spreekt hierbij van een goedaardige vorm van malaria, omdat deze zelden dodelijk is.

Bron: LCR/RIVM

MALARIA

Malaria is een veelvoorkomende en ernstige tropische ziekte die wordt overgebracht door de malariamug. Het is een infectie van de rode bloedcellen, veroorzaakt door de malariaparasiet. Deze breekt de besmette rode bloedcellen af, wat tot steeds terugkerende koortsaanvallen en vaak tot andere ernstige ziekteverschijnselen leidt. Als je op reis gaat naar een gebied waar malaria heerst, laat je dan ruim van tevoren goed voorlichten en adviseren.

Malariatabletten slikken of niet
Malaria komt voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara, in Zuid-Amerika (vooral in het Amazonegebied) en in diverse Aziatische landen zoals Indonesië, Thailand en India. Tijdens het consult bij de Ease Travel Clinic bekijken wij samen met jou de reisplannen en route. vervolgens beoordelen wij of het verstandig is om malariatabletten te slikken of niet. Zo ja, dan krijg je een recept vdat past bij het gebied waar je naartoe gaat en je huidige gezondheid.

Malaria symptomen
Malaria Vanaf zeven dagen tot een paar maanden na besmetting door een malariamug krijg je hoge koorts, koude rillingen, last van zweten, hoofdpijn, spierpijn en soms van extreme misselijkheid. Malariasymptomen lijken op een beginnende griep, maar zijn ernstiger. Zonder behandeling kun je de zogenaamde hersenmalaria en andere complicaties krijgen, waar je aan kunt overlijden.

Ease is powered by:

MUMC Logo

GGD Zuid Logo

Afspraak maken?
Bel Ease!
088-0049149
Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 uur

OVER EASE

Ease Travel Clinic & Health Support is gespecialiseerd in reizigersadvisering, reisvaccinaties en bedrijfsvaccinaties. Onze reizigersverpleegkundigen geven je persoonlijk advies en de benodigde inentingen op basis van jouw bestemming, gezondheid en reisplannen. Je kunt terecht bij één van onze vijf vestigingen in Limburg. Ease is powered by GGD Zuid-Limburg.

OOK INTERESSANT

Bedrijfsvaccinaties
Vacatures
Privacy statement
Cookie Policy
Disclaimer


POSTADRES

Ease Travelclinic & Health Support Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookie policy. OK